آیا می خواهید به مدرسه بروید؟

[ad_1]

بالاترین هقل دستمزد اعلام شده در عضو اتحادیه اروپا نزدیک به ۷

هب گزارش یورونیوز؟ اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) با گزارشی در کمترین میزان دستمزد ملی در عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که با تعیین رقم دو هزار و 257 یورو در لوکزامبورگ، به بالاترین نرخ در میان انتشار اعضای اتحادیه اروپا، پایین ترین حداقل دستمزد با اتحادیه اروپا در بلغارستان است.

این گزارش نشان می دهد که افزون بر لوکزامبورگ، پنج کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا یعنی فرانسه (1603 یورو)، آلمان (1621 یورو)، بلژیک (1658 یورو)، هلند (1725 یورو) و ایرلند (1775 یورو) کمترین دستمزد بالاتر از هزار نفر است. و ۵۰۰ یورو دارند. حداقل دستمزد در دو کشور اسلوونی (1074 یورو) و اسپانیا (1126 یورو) کمی بیش از هزار یورو در ماه است و سیزده کشورعضو، واقع در شرق و جنوب اتحادیه اروپا، کمترین دستمزد زیر هزار یورو در ماه دارند: بلغارستان (332 یورو) , لتونی (500 یورو), رومانی (515 یورو), مجارستان (542 یورو, کرواسی (624 یورو), اسلواکی (646 یورو), چک (652 یورو), استونی (654 یورو), لهستان (655 یورو), لیتوانی ( ۷۳۰ يورو)، يونان (۷۷۴ يورو)، مالت (يورو) و غرتغال (۸۲۳ يورو).

اتحادیه اروپا یکی از اعضای وزارت امور خارجه است.

ورزشکار، اتیوپیایی، اتیوپیایی

یورواستات همچنین خاطر نشان کرده است که با در نظر گرفتن تفاوت سطح قیمتها و قدرت خرید عمومی در اتحادیه اروپا، تفاوت کمتری به میزان قابل توجهی کمتر می شود.

بر پایه بررسی بر استاندارد قدرت خرید (PPS)، حداقل دستمزد ماهانه در بلغارستان به 604 یورو و در لوکزامبورگ به هزار و 707 یورو و شکاف واقعی آنها کمتر از 3 برابر میرسد.

این بررسی حاکیست که حداقل دستمزد در ایالات متحده آمریکا نیز بر اساس شاخص استانداردسازی قدرت خرید این کشور با اتحادیه اروپا به 920 یورو کاهش می یابد ولی حداقل دستمزد با سطح عمومی قیمت ها در 10 کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی لوکزامبورگ، آلمان، هلند بلز، فرانسه، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، آسیا، لیتوانی و لیتوانی، هیزار، هند، حصار و ایتالیا.

همچنین حداقل دستمزد تعدیل شده بر پایه قدرت خرید در رومانی، پرتغال، مالت، کرواسی، یونان، مجارستان، چک، استونی، اسلواکی، لتونی و بلغارستان نیز بین 949 تا 604 یورو است.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر