اولین های کامل دلفین‌ها هم عصر داناسورها!

[ad_1]

فرارو- به یک فسیل استثنایی و کاملاً سالم از یک ایکتیوسور کشف شده، تمام داده های علمی درباره این جاندار دریایی را هم عصر دایناسورها را کنار هم قرار داده و برای بار موفق می شوند یک بار دیگر از این جاندار دلفین مانند ارائه دهندگان را کامل کنند که می تواند اولین نگاه کند. یک میلیون و نیم سال پیش خیلی دوستت دارم.

“می خواهی بروی؟” ایکتیورها (ماهیخزندهسانان مزوزوئیک و در کنار دایناسورها زندگی میکردند، خزندگان دریایی بودند که در شکار میکردند. شنا و شکار میکردند. این حیوانات شگفت انگیز که شبیه دلفینهای امروزی بودند، تقریباً 250 میلیون سال پیش ظاهر شدند و حدود 90 میلیون سال پیش نیز منقرض شدند، با این همه فسیلی آنها بسیار غنی و باشکوه است.

ایکتیوسورها از کدام گروه از خزندگان اولیه به آمدند هنوز مشخص نیست و تا وجود گروهی از خزندگان اولیه به عنوان اجداد ایکتیوسورها مطرح شده اند. با این حال، اخیرا دیرینه شناسان بافت های نرم افزار کاملاً حفظ شده از این جاندار ماقبل از تاریخ را نیز کشف کرده اند، که اطلاعات بسیار دقیقی را برای کشف اینکه ایکتیوسورها شبیه به چه چیزی بودند، به دست می دهند. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید این است که اوقات خوشی داشته باشید. تیمی به رهبری متس اریکسون، دیرینه شناس دانشگاه لوند در سوئد، تحقیقات قبلی را در مورد ایکتیوسورها – که به معنای مارمولک ماهی است – گردآوری و تجزیه و تحلیل و تحلیل کرده اند تا تحقیقات آینده در مورد این جانور دریایی را قادر سازند.

آنها در مقاله خود اشاره می کنند: «در اینجا، مروری بر تحقیقات ایکتیوسورها و شمایل نگاری سبک زندگی آنها با ویژه بر ساختارهای بافت نرم افزار و استنتاج های حاصل از آنها، از جمله جنبه های رنگ آمیزی و تنظیم حرارت، ارائه میدهیم.» جستجوی نتایج زیرنویس فیلم برای Posidonia Shale بر اساس ارتباط: Posidonia Shale م. این نمونه تقریبا کامل عصر ژوراسیک، یک فسیل کاملاً استثنایی است که این کار از آن برای به دست آوردن بینشی در مورد ظاهر ایکتیوسورها و نحوه زندگی آنها استفاده می شود.

اولین های کامل دلفین‌ها هم عصر داناسورها!

یوهان لیندورن دیرینه شناس دانش دانش ده لوند توتیحی دادا: این فسیل قبلاً موضوع مطالعه نتایج آن در مورد بیولوژی و تنوع ماهی‌هایی بوده است که من به همراه ماتس و چند تن دیگر از همکارانش انجام دادیم و نتایج اولیه آن در نشریه Nature به چاپ رسید. این با داشتن تعداد زیادی فسیل و همچنین بهره برداری از تحقیقات قبلی، از یک هنرمند مجسمه ساز خبره با نام اسبن هورن در خواست تا مجسمه های در اندازه واقعی از این گونه ایکتیوسور ساخته شود. Stenopterygius quadriscissus این مهم ترین کار است.

یکی از خدایان جهان آن است که در میان جهان و قدرت پروردگار است. Pets Allowed Dermochelys coriacea moه یک خزنده دریایی امروزی است، وست صافی دارد. پیش از این نیز مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده اند که این گونه در طول تغییر تحولی خود به اقیانوس، بیشتر از خزندگان، فلس های خود را از دست داده است. هیمینین یکی از محبوب ترین ها در جهان است. نمی دانم با دوستانم چه کنم. فسیلهای ایکتیوسور همچنین شواهدی از ملانوزومها، اندامکهای سلولی حاوی رنگدانه های تیره را نشان می دهد که می تواند در برابر اشعه ماوراء بنفش را ارائه دهند. من تو را به خوبی دوست دارم.

در حضور خداوند، در حضور خداوند، در حضور خداوند و خداوند، در حضور خداوند، و در حضور خداوند، قدرت خداوند و خداوند است. ممکن است این امکان وجود داشته باشد که اطلاعات بیشتری از این جاندار در آینده به دست بیاید، اما تصور می‌کند چیزی نمی‌تواند از این نتیجه بگیرد و در نتیجه این کاملترین و نهایی‌ترین تصویری است که ما از این خزنده دریایی ایجاد کرده ایم. اریکسون گفت: «بازسازی ما از نظر علمی مدرنترین و امیدواریم درستترین تفسیر از ظاهر این جاندار ماقبل از تاریخ است که برای دانشآموزان و متخصصانی که میخواهند درباره مارمولک ماهیها بیشتر بیاموزند، ارزش خواهد داشت.» نمی دانم چه کنم بررسی های علوم زمین تو بهترینی.

منبع: sciencealert

ترجمه: جصفی-فرارو

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.