بازگشت، هیئت علمی مشارکت کرده است

[ad_1]

دانشگاه از بازگشت 5 عضو هیئت علمی همکاری انجام شده با دانشگاه خبر داد و گفت: به هیچ عنوان ما در فعالیت های اعضای هیئت علمی رفتارهای سیاسی نخواهیم داشت و کسی به دلیل تفکرات تهران سیاسی اخراج نمی شود و هم کسانی که اعتراض دارند می توانند درخواست های خود را انجام دهند. مکان های زیادی وجود دارد که می توانید به شهر بروید.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد مقیمی در نشست خبری امروز به سیاست دانشگاه در خصوص جذب و ادامه همکاری با اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: توانایی همه افراد که در دانشگاه همکاری می کنند نگاه منفی نسبت به عملکرد اعضای هیئت علمی ندارند بنابراین نباید کلمه اخراج را انجام دهند. من خیلی باهاش ​​کار دارم.

وی بیان کرد: تماماً قطع همکاری با یکی از همکاران در دانشگاه تهران اتفاق افتاد که دستور بررسی این موضوع را داد و بررسی های ما را داد که فرد مورد نظر اصلاً اخراج نشده است، بلکه آنها از سال 98 اصلاً عضو هیئت علمی دانشگاه نبودند که بخواهیم او باشند. من نمی خواهم به عقب برگردم.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: حکم فرد مورد نظر به نظر می رسد برای ادامه همکاری در دانشکده علوم اجتماعی به نظر نمی رسد که البته درخواستی هم از آنها برای ادامه همکاری انجام نشد که در صورت دریافت این درخواست بررسی قرار خواهد گرفت.

مقیمی از بازگشت پنج هیئت علمی که با آنها همکاری شده بود به دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این افراد در گذشته به انتخاب خود ادامه دادند با آنها محقق نشدند که ما پرونده آنها را بررسی کردند و دوباره به دانشگاه تهران بازگردانده شدند بنابراین ما نه. برای مردم طاهران مهم است که چگونه این کار را بیاموزند.

دانشگاه تهران با مراجعه به دانشگاه تهران با مراجعه به افرادی که در دانشگاه تهران همکاری با آنها دارند، گفت: این افراد را به همراه اسناد و مدارک را به درخواست ما ارائه می دهند که پرونده آنها را به طور کامل مورد عدل و انصاف قرار دهد. برسی کردار میرد.

وی در خصوص چه پرونده هایی که گفته می شود در مدیریت قبل بدون رعایت ضوابط قانونی جذب دانشگاه تهران گفت: ما در تهران چه دانشگاهی در مدیریت قبل و در دوره فعلی رفتارهای سیاسی در برخورد با افراد را نداشتیم و مواردی هم انجام دادیم. این مهم است که بدانیم چگونه این کار را انجام دهیم. شما عضو وزارت بهداشت و اداره ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا هستید.

دانشگاه تهران کرد: گزارشات ویژه در جذب برخی از افراد بدون انجام مراحل قانونی در دوره قبل ارائه شده است که مجدداً پرونده هایی که در گذشته جذب شده اند و را بررسی نمی کند، اما با توجه به اینکه افراد باید هر ساله تمدید کنند. می شود ما کمیته ای در دانشگاه داریم که این صلاحیت مجددا بررسی می شود و اگر کسی بدون رعایت ضوابط و صلاحیت حداقلی جذب می شود از تمدید آنها جلوگیری می شود.

مقیمی همچنین با بیان اینکه جهاد برای اجرای دانشگاه کارآفرینی با هدف پذیرش علمی اجتماعی را استراتژی و محوریت محوری دانشگاه تهران در دوره جدید مدیریتی توصیف کرد و گفت: برای این شعار مکانیزمی نیز تعیین شده است و تلاش می کنیم مدیریت ما را در دانشگاه یک مدیریت جهادی انجام دهیم. علاوه بر اطلاعات ارائه شده توسط وزارت آموزش و پرورش، امکان ارائه اطلاعات نیز وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران کرد: تلاش ما این است که در محیط دانشگاه خرداد جمعی و عقلانیت کار ما باشد چرا که با یک سطح بلوغ بالا می رود بنابراین سبک مدیریت های متداول نمی تواند پاسخگو باشد و باید به گونه ای عمل کنیم که از خرد جمعی انجام شود. مهم این است که ما قدرت این و آن را نداریم.

وی گفت: ما باید از ظرفیت علمی، کارها و بلوغ فکری همکاران در دانشگاه استفاده کنیم و با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان سه رکن اصلی دانشگاه هستند، بنابراین در انتخاب مدیران از دیدگاه آنها و مدیریت مشارکت در حرکت می کنیم. قدرت اعیان و اعیان و ارباب اعیان است.

فدراسیون روسیه طاهران

وی گفت: در انتخاب مدیران دانشگاه، دانشکده ها و دانشکدگان به این ترتیب عمل می کنیم که ابتدا در این مراکز حضور پیدا می کنم و نکات و نکات ذینفعان اصلی آن را میشنوم و بعد از جمع بندی نهایی از این نشست در نهایت در کمیته ای که در دفتر بنده با ترکیب 8 تا 10 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه که مورد وثوق و اقبال دانشکده و یا مرکز است جلسات برگزاری می کنند و در نهایت وضعیت افراد برای مسئولیت در این کمیته انتخاب شده اند و فرد اصلی را به عنوان مدیر جدید انتخاب می کند. اسم من هست.

شما عضو طاهران هستید

دانشگاه تهران دانشگاه کارآفرینی را از شعارهای اصلی این دانشگاه دانست و گفت: یکی از مولفه های اصلی این است که اصول شعارها و ساختارهای خود را به صورت کارآفرینانه تعریف می کنیم و در این ساختار اولیه خود را بازنگری و ساختاری جدید نسبت به کارآفرینی می کنیم. من بسیار افتخار می کنم، نمی توانم کاری انجام دهم.

تفویض اختیار به گروه ها و دانشکده ها

دکتر مقیمی با بیان اینکه فعالیت‌ها و اختیارات ستادی دانشگاه باید به گروه‌ها و دانشکده‌ها تفویض شود، گفت: نباید این فعالیت‌ها در ستاد دانشگاه‌ها باید انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت نیازمندی های جامعه و مسئولیت اجتماعی سرلوحه فعالیت های دانشگاه تهران است، گفت: ما در این زمینه باید علوم میان رشته ها و چند رشته را ایجاد و توسعه دهیم.

شما باید این کار را انجام دهید

دانشگاه تهران از سه دانشکده جدید شامل حکمرانی، گردشگری و تجارت در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: هر رئیس این دانشکده با چند رشته مختلف و میان رشته‌ها به منظور پاسخگویی به جامعه می‌شوند. این دومین روز از جنگ جهانی دوم است.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما