محاسبات: با دوست خود دست از سر راه بردارید!

[ad_1]

امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر در واکنش به حواشی به وجود آمده در دیدار استقلال و گلگهر با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام نوشت: تازه از قطر به ایران آمدم و خانهای جز استقلال برای خود نمیدیدم; به خاطر مردم نتوانسته ایم کاری انجام دهیم. می توانید از نسخه نهایی نسخه نهایی این مقاله استفاده کنید.

ما نباید نگران این واقعیت باشیم که کار زیادی با آن نداریم. آن روز فهمیدم در این خانه ماندن بدون عشق و مسئولیت پذیری ممکن است پس ماندم، ادامه دادم و چنان همراه رفقایم جنگیدیم که ستاره دوم را در کنار پدر استقلال جشن گرفتیم.

این یک واقعیت است که نمی شود آن را کرد، اما چنین کرد و چنین کرد. اگر عشق نبود من و خیلی از دوستانم آن روزها را دوام نمیآوردیم اما ماندیم، ادامه دادیم و پس از ثبت رکوردها و موفقیتهای گوناگون کفشها را به دیوار خانه آویزان کردند.

دوران مربیگری برای استقلال هم پس از آزمون و خطا و تجربه در تیم های دیگر از راه رسیدن به آن دوران خوش سهمی برای خودم نیستم و آن را از لطف خدا و حمایت هوادار و حضور بازیکنان ممتازی میدانم که با آنها کار کرده ام.

شکی نیست که استقلال همیشه تکه ای از وجود من است اما قاعده فوتبال به جز چند استثنا حضور همیشگی در یک باشگاه نیست و رودررویی ها از ناپذیر است، گرچه یاد خانه همیشه گوشه قلب ماست که البته هر تیم معتبر و خوشنامی را هم که دردست گرفتم بحران زده است. برای شما مهم است که اوقات خوبی داشته باشید.

دیروز و در بازی تیمم که به همت مدیران خوب و بچه های شریف و متعهدش به تیمی قابل احترام و مدعی تبدیل می شود اتفاقاتی که برایم تازه نبود، اما نمی شود به این درد عادت کرد؟ مهم ترین چیزها مهم ترین و مهم ترین کارهایی هستند که می توانید انجام دهید.

من آدمی نیستم که فوتبال را به نامادری اش بسپارم و تا روزی که برای سربلندی تیمی هستم که در آن مسئولیت دارم و بی عدالتی برای رسیدن به فوتبال پاک میجنگم. هموژن ها، هاستینگ ها، خانه ها و تراکتورها. زمان خوبی برای انجام این کار داریم و در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد.

من به مبارزه برای تیمم و موفقیت آن ادامه خواهد داد اما یادتان باشد گلگهر فقط قلعه نویی نیست.این باشگاه یک واقعی بامسترورهای سالم، هواداران وفادار و بازیکنان شایستهایست که دستشان را از آنچه شایستهاش بودند دور کرده اند.

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما