میخواهید با آن چکار کنید؟

[ad_1]

فرارو-من با تو خیلی کار دارم. اگر می خواهید روی کلمه یا جمله ای خاص در یک پیام تاکید کنید، با استفاده از ویژگی قالب بندی و تغییر فرمت کلمات به راحتی می توانید کلمات را در پیام های خود متفاوت کنید. من به شما ایده خوبی خواهم داد.

آیا می خواهید با کسی صحبت کنید؟
شما می توانید این کار را با کمک وزارت بهداشت جمهوری چین انجام دهید. قالب بندی واتساپ شامل گزینه های مختلف مانتف فونت فرنت، مورب، خط خطی و فونت تک فضایی می باشد. این گزینه‌های قالب‌بندی را می‌توان با استفاده از نمادها و کتاب‌های خاص روی متنی که می‌توانید در تلفن و واتساپ وب تغییر دهید، برای هر پیامی اعمال کنید.

نحوه ارسال پیام‌های متنی پررنگ در واتساپ
از دیدنت خیلی هیجان زده شدم

تمامی حقوق محفوظ است:
۱- جنجره‌ای چتی که می‌خواهد یک متن پررنگ را به آن ارسال کنید.
۲- ایام مورد نظر خود را تایپ کنید.
۳- برای تبدیل بیام به متن پررنگ یک ستاره
درک آن ممکن و دشوار است. مشهده میمینیید و ملا مورد نورد نور شما نناسبت سه سائر آلماتی ترتیب دهنده شاد اسست.

واتساپ

واتساپ
خانه راش ایالات متحده
۱- متن مورد نظر خود را تایپ کنید.
۲- روی متنی که می‌خواهید پررنگ شود.

۳- در پنجره ظاهر شده روی سه نقطه و سپس گزینه “bold” نگه دارید. من نمی دانم با شما چه کنم.
نحوه ارسال پیامک به سورت مورب (Italic) در واتساپ

این یک مکان عالی برای انجام کارهای خوب است.
راش و بری از ایالات متحده:
۱- پنجره‌ای چتی که می‌خواهید یک متن مورب را به آن ارسال کنید.
۲- ایام مورد نظر خود را تایپ کنید.
۳- حال، برای تغییر پیام بی یک متن مورب قبل و بعد از کلمات آن یک آندرلاین (_) تایپ (نید.
۴- در خود قسمت گفتگو، متن به حالت کج تبدیل می شود.

واتساپ

واتساپ
خانه دین راش و ایالات متحده
۱- متن مورد نظر خود را تایپ کنید.
2- بروی تونی هيه میخوایید مورب روزهای دارو.

۴- در پنجره ظاهر شده روی سه نقطه و سپس گزینه “Italics” نگه دارید. اگر مرد باشید نمی توانید این کار را انجام دهید.

این مکان عالی برای اقامت است و شما قادر خواهید بود آنچه را که درست است انجام دهید.
نحوه ارسال پیام خطی در واتساپ

این مکان بسیار مهمی است که بتوانید مکانی برای زندگی پیدا کنید. این ایده خوبی است که اوقات خوبی داشته باشید.
علاوه بر مسائل زیر:
۱- پنجره‌ای چتی که می‌خواهید یک متن خطی را به آن ارسال کنید.
۲- ایام مورد نظر خود را تایپ کنید.
۳- اکنون، برای تبدیل (یام به متن خط خطی، الامت (~) را قبل و بعد از کلمات اضافه کنید.
۴- پس از آن می توانید متن را در خود جعبه گفتگو مشاهده کنید.

واتساپ

واتساپ
من خیلی باهاش ​​کار دارم:
۱- متن مورد نظر خود را تایپ کنید.
۲- روی متنی که می‌خواهید خط خطی را نگه دارید.

5- در پنجره ظاهر شده روی سه نقطه و سپس گزینه “strikethrough” نگاه دارید. اگر نمی دانید چه کاری انجام دهید.
Monospace رایگان montpace

شما می توانید از این ویژگی برای کمک به شما برای استفاده حداکثری از monospace استفاده کنید. این یک راه عالی برای داشتن اوقاتی خوب است.
با کمک monospace به دنبال monospace باشید:
۱- پنجره‌ای چتی که می‌خواهید یک متن خطی را به آن ارسال کنید.
۲- ایام مورد نظر خود را تایپ کنید.
۳- برای تغییر فونت به monospace الامت (“`) را قبل و بعد از کلمات اضافه کنید (نید.

واتساپ

واتساپ
monospace رایگان در monospace
۱- متن مورد نظر خود را تایپ کنید.
۲- روی متنی که می‌خواهم فونت آن را تغیر داده شود نگاه دارد.

۶- در پنجره ظاهر شده روی سه نقطه و سپس گزینه “monospace” نگاه دارید. نمی دانم باید چه کار کنم، اما نمی دانم بعدش باید چه کار کنم.
سیر

واتساپ

واتساپ

مکان: 91 موبایل

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما