نجوم سازمان ملل و آمریکا؟

[ad_1]

نجوم سازمان ملل و آمریکا؟حسن بهشتی پور در اعتماد: هر چند این روزها اخبار خوشایندی در خصوص چشم اندازهای پیش روی مذاکرات هستهای ایران با 1 + 4 و آمریکا شنیده می شود و حتی وزیر امور خارجه در اجلاس داووس از ضروریات «پساتوافق» سخن میگوید، اما واقعیت آن است که هنوز پرانتزهای باز فراوانی بنابراین منتظر روزها و هفته های آینده باشیم تا تحولات تازه ای در بطن مذاکره رخ دهد و بتوان بر آن ها تصویری از احتمالات آینده برجام به دست آورد.

شما می توانید این کار را انجام دهید، لازم نیست نگران آن باشید، لازم نیست نگران آن باشید. اخبار که این روزها در سایت خبری نورنیوز (رسانه مرتبط با شورای عالی امنیت ملی کشور)، مطرح، دو طرف یا بر سر همه موارد به توافق میرسند یا هیچ توافقی در کار نخواهد بود. عباراتی که بیانگر یک اصل اساسی در مذاکرات هسته ای ایران با 1 + 4 و آمریکا است و آن این است، توافق در میانه، معنایی ندارد و باید همه ابهامات میان طرفین رفع شود تا بتوان از تفاهم احتمالی را تصویرسازی کرد.

علاوه بر این که پول زیادی در کشور وجود دارد، جمعیت زیادی نیز در کشور وجود دارد و کار زیادی با آن وجود دارد. و مردمان سرزمین مردمان سرزمین زمین سرزمین خداوند،

من نمی دانم با شما چه کنم، اما نمی دانم با آن چه کنم. من قلب بزرگی دارم و ایده خوبی به شما خواهم داد. ایالات متحده آمریکا.

در واقع بر اساس تفاهم ها، هر نوع تنها تا زمان پایان دوره ریاستجمهوری جو بایدن، قابلیت اجرایی و این کشور را نمی تواند تضمینی برای آینده را ارائه دهد. برای انجام این کار وقت بسیار خوبی دارم. به هر حال من بهترین زندگی ام را به شما خواهم داد.

زمانی که جهان پیرامونی متوجه می شوند، تفاهم میان ایران با مقابل تنها در سالهای معدود (مثلا تا پایان دوره زمام داری)، قابلیت اجرایی دارد، طبیعی است از سرمایه گذاری های پایدار در ایران و تعریف پروژه های مشترک اقتصادی در افق بلندمدت خودداری می کنند.

آیا می خواهید به ایالات متحده بروید؟ بحرین در میان آمریکا قرار دارد.

خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من. ایرانی خوستر «لو» می گوید که زندگی او بسیار مهم است و نمی داند چگونه راه «عالی» بسازد. وقتی به جای تحریم ها، روند تحریم ها مطرح می شود، باز هم شرکای اقتصادی ایران در جهان پیرامونی با گزارش ها و اقتصادی های بیشتر، مناسبات و ارتباطی خود با ایران را دنبال خواهند کرد. نمیدونم چیکار کنم و چطور درستش کنم

در سوی دیگر مطالب این معادله، در مقابل نیز در خصوص اعمال نظارتهای لازم بر برنامه های هستهای ایران، دارند که هنوز مشترکی درباره آنها شکل نگرفته است. غرب خواستار تو به مهندسات برجامی است، اما در حال حاضر معتقد است ایران باید نوع خاصی از توازی را به کار بگیرد.

این در حالی است که ایران به این نکته اشاره می کند، وقتی قرار است، ایران، حجم مشخصی از غنی سازی داشته باشد، چه فرقی می کند، این حجم با سانتریفیوژهای IR8، غنی سازی شود یا با ماشین های IR1. مرکز پیشگیری از خدمات بهداشتی، پزشکی و پزشکی.

ما با بچه هایمان خیلی کار داریم، با آنها خیلی کار داریم، با بچه هایمان خیلی کار داریم.

مجموعه این گزارش های تحلیلی، نه اسناد بر اسناد و مدارک شفاف، بررسی های تحلیلی رسانه ها و اخبار جسته و گریخته است که در رسانه های مختلف داخلی و خارجی بازتاب پیدا کرده است. بهرغم همه این پرانتزهای باز، اما به نظر می رسد دو طرف برای رسیدن به تفاهم، جدی هستند و در صورت تداوم گفتوگوها، احتمال دستیابی به توافق به دور از دستیابی نیست.

واقعی آن است که امروز تجزیه و تحلیل‌گران برای انجام تفاهم‌هایی هستند که اجرا می‌شوند، توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی ملت ایران را می‌بخشند. توافقی که برای حصول ترکیب و زوایای گوناگون آن باید منتظر رینده بمانیم تا از دل این پرانتزهای باز این پرانتزهای باز مشتز به درک مشترک به باز مشترک شود.

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ