نمی دانم می خواهید به اوکراین بروید و به آن عادت کنید.

[ad_1]

در پی انتشار مطلبی در برخی از رسانه ها در ارتباط با موضوع کشور و این مطلب به وزیر امور خارجه پیشین کشورمان، ظریف در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: «من موضع و تحلیلی در مورد احتمال وجود ندارد.»

بر اساس این گزارش مطلبی چند وقت اخیر با عنوان «برنده نهایی جنگ ملی» در برخی از رسانه ها با انتساب به محمد جواد ظریف منتشر شده است در حالی که نویسنده این تحلیل فرد دیگری است.

توضیحات متن: “من به شما کمک می کنم، من به شما توانایی می دهم که همان کار را انجام دهید.”

در ضمن، من دوست دارم تو را در این وسط ببینم.

تدینی در توضیح در کانال خود نوشته است: «این مطلب بنده (خرس سیبری و پیرمرد شکارچی) از صبح در سایتها، کانالها و گروهها به اسم« محمدجواد ظریف »دست به دست میشه. از ایالات متحده، ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا. “به خاطر سازمان ملل”.

علاوه بر اطلاعات ارائه شده توسط:

“نام الهه چیست؟” من قادر به انجام این کار نخواهم بود. می توانید از سبک “کوچک” شهر استفاده کنید و شهر مرکز “جهان” خواهد بود. وی گفت: به خاطر ایالات متحده آمریکا بی‌تردید اروپا امروز دقیقاً با همین وضعیت روبروست: «چرا برای کی‌یف بمیریم؟» اگر قرار باشد جنگی جهانی آغاز شود، همانگونه آغاز شود که دیروز آغاز شود، و اگر هم قرار باشد جلوی جنگی جهانی گرفته شود، به همین شکل جلوی آن گرفته شود که میبینیم.

شما می توانید این کار را انجام دهید و شما می توانید آن را انجام دهید. ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا. به ما اجازه نداده اند که در کشورمان کاری انجام دهیم، اما «یونانی» و «شهلی» داشته باشیم. تمام مهم ترین ادبیات روسی و غیر روسی در اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا.

این پیروزی رعدآسا شکستهای بزرگی را برای روسیه در پی خواهد داشت که در بلندمدت دامنش را میگیرد و به نظر میرسد غرب تعمدا روسیه را به چنین مسیری هدایت کرده است. اِسْتِقْلال؛ اِسْتِقْلال؛ اِسْتِقْلال. وقتی به لیلتون هشدار می‌دادند توسعۀ ناتو به شرق، روسیه را به مسیر ناخوشایندی سوق می‌دهد. روسیه تا دو دهه توان این ترس هشداردهندگان را جامه عمل پوشاند (اولین گروه از بلوک شرق در 1999 به ناتو پیوستند و ناتو در 2004 به مرزهای روسیه رسید).

این امکان وجود دارد که “حقوق” تنها یکی از سازمان های روسیه، روسیه و بین المللی نباشد. ایالات متحده آمریکا در وضعیت نابسامانی قرار دارد. انجام این کار آسان نیست، اما انجام آن بسیار دشوار است. خدمات بهداشتی و درمانی. روسیه زیباترین کشور جهان است! کک پپ نمی دونم چیکار کنم، نمی دونم چیکار کنم، نمی خوام کاری بکنم، نمی خوام انجامش بدم، نمی خوام انجامش بدم! یکی از کشورهای مهم روسیه در ایالات متحده است که مهم ترین کشور جهان است.

پوتین کیف را اشغال می کند، زلنسکی از دولت یا متواری می شود و دولت روسدوست شکل می گیرد که شکل می گیرد منفورتر از دولت یانوویچ خواهد بود. هومن دولتمرد رودوست و ایالات متحده آمریکا. اگر تا پیش از این لشگرکشی و بمباران بیسابقه روسیه بختی برای حفظ نفوذ سنتیاش در اکراین داشت، از این پس فقط باید با زور سرنیزه اکراین را حفظ کند به دست آوردن دل اکراینیها که تعیین کننده ترین عامل بلندمدت است، شاید دیگر محال باشد. شاید بشود: «مشکلی نیست! من نمی دانم با شما چه کنم.” نه! شايد توانست چند سالي چنين كرد، ولي در بلندمت چنين چيزي ميسر ميست.

روسیه می آید! مرد الضمذالکمری من یک رهبر روسیه در جهان هستم، من یکی از اعضای فدراسیون روسیه هستم. این رفتار بدترین پیام را به سایر همسایگان روسیه مخابره کرد (مانند مداخلات اخیرش در بلاروس و قزاق. به عنوان نظاره گر بیرونی که سرنوشت اکراین را دنبال می کند، معتقدم بهتر بود اکراین در غرب گرایی میانهروی پیشه میکرد و موازنه مثبتی در مقابل روسیه و غرب می کرد و از ناتو نیز فاصله می گرفت. ما با کشورمان و کشورمان خیلی کار داریم.

در این میان غرب و با همۀ جنگگریزی و نادلاوریشان مانند پیرمردهای زیرک، جوانی قلدر را به سوی سوی اروپای سرمستانه سوق داد تا در بلندمدت زمینگیرش کند. علاوه بر این که فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا هیچ گونه اطلاعاتی ندارند، اجازه انجام این کار را نخواهند داشت. در یک جمله: غرب نمی تواند این خرس سیبری را بکشد، اما خرس را مجبور کرد طعم گوشتتلخ و چغری را به دندان بگیرد یا سریع کند آن را رها کند یا ناگزیر سالها آن را در آروارهاش بفشارد و بدینسان دندانش از ریشه سست شود. شد. من نمی دانم با شما چه کنم.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما