همه چیزهای مهم در جهان ایالات متحده است

[ad_1]

فرارو-در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جمعی از مردم آذربایجان، حرکت 29 بهمن را زمینه ساز استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و در نهایت پیروزی انقلاب خواندند و با برشمردن عوامل در استمرار انقلاب. اسلامی در چهار دهه گذشته و همچنین نیازهای امروز و فردای کشور، با اشاره به اقدام خودجوش و عظیم مردم در 22 بهمن امسال برگزار می شود: مراسم امسال 22 بهمن واقعا اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بود، زیرا چرا به ویروس ها و مشکلات معیشتی و انبوه دروغ می پردازند. باگانگانی، بوتان، بوتان، بوتان.

انقلاب رهبر اسلامی صبح امروز (پنجشن) در این دیدار، 29 بهمن 1356 را روز درخشش تبریز دانستند و با توجه به حرکت و ابتکار مردم تبریز در این روز باعث شکل گیری سنت چهلمگیری و استمرار مبارزه ملت و ثمردهی انقلاب شد، افزود: این انقلاب. بانگ و سیاسی کاری و حزب بازی به پیروزی نرسید بلکه عامل اصلی پیروزی انقلاب حضوری مردم بود و مردم تبریز با ابتکار خود پایه گذار استمرار این حرکت میدانی شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای موضوع استمرار انقلاب و حرکت انقلابی را از اصول اساسی مکتب امام برشمردند و نشان دادند: امام بزرگوار بعد از پیروزی انقلاب، تمام همت خود را بر استمرار حرکت انقلاب معطوف کردند و نمونه بارز آن تدبیر امام در دفاع مقدس بود که ایشان از این بسیار محبوب، بسیار محبوب، بسیار آسان برای درک و بسیار محبوب است.

ایشان استمرار انقلاب و حرکت انقلابی بر اساس سیره امام را یکی از مهمترین مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشور دانستند و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق استمرار انقلاب پرداختند.

هدف از انقلاب اسلامی با توجه به استمرار انقلاب به معنای در نظر داشتن انقلاب هدف و آرمانها و نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت برای رسیدن به این هدف است. ت ت ت ت ت ت ت ت ت.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به برخی مصادیق که زمینه ساز استمرار انقلاب و رسیدن به اهداف هستند و باید در حد توان خود را انجام دهند، اشاره کردند و افزودند: جوان دانش پژوه در دانشگاه و حوزه، فعالان عرصه خدمات اجتماعی، فعالان میدانی کمکهای مؤمنانه، فعالان حوزه دفاعی، فعالان جهاد تبیین، خدمات خدام حکومتی، روشنگریهای روشنگران سیاسی در رسانه های مختلف و فضای مجازی و بویژه در رسانه ملی، کمک به مراکز مقاومت. در منطقه و دنیای اسلام، و افرادی که آماده حضور در صحنه های حوادث مختلف هستند، از حرم و یا 9 دی هستند، همه اجزاء یک عمومی با نگاه به اهداف انقلاب هستند که زمینه ساز استمرار انقلاب می شوند.

آنها برخی از این جستجوها را به امروز و برخی را هم به آینده دانستند و با توجه به نیاز مردم به حرکت و مسیرهای امروزی را می‌دهند و سریع و هوشیارانه وارد میدان می‌شوند، می‌گویند: نمونه بارز این حرکت‌ها دفاع مقدس است که با یک اشاره امام بزرگوار سیل جمعیت به سمت میدانهای نبرد روانه میشد و در قضایای بعدی مانند دفاع از حرم، مقابله با ضدانقلاب و حضور حماسی در 9 دی سال 88 نیز این ملت هوشمند واقعا خیره کننده بود.

فعالیت های علمی را یکی دیگر از میادین حضور ملی دانستند و افزودند: در مسائلی که آنها دانشمند دانشمند نیاز روز را تشخیص دادند و به کار گرفتند، نتیجه آن تولید انواع واکسن و بینی از دست دادن در مقابل دیگران شد و اگر این کار را انجام داد. تولید مولی نوبد، وحسان را نیز نیژ به ایایران نمیجیداددن.

«حضور خودجوش و تحسینبرانگیز مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال» نمونه ای از کارهای نقد و بزرگ ملت بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مردم با وجود اینکه در محاصره انواع مشکلات مانند مشکلات معیشتی، لجنپراکنی های بیگانگان و متسفانه کمک می کنند. برخی داخلی به آن لجنپراکنیها قرار دارند، این راهپیمایی عظیم را بهگونهای انجام میدهد که بر اساس گزارشهای جمعیت معتبر در مجموعه استانها بیش از سال گذشته بوده است.

آنها در کنار نیازهای نقد و کشور فعلی، توجه به نیازهای آینده را نیز بسیار مهم دانستند و کردند: اگر امروز به فکر نیازهای اساسی آینده مانند «تربیت دانشمند و محقق و تقویت نهضت علمی» و «فرزندآوری، تکثیر نسل و چیز دیگری لازم است». برای پیشرفت کشور یعنی جوانان »نباشیم، ۲۰ ۲۰ سال دیگر دچار مشکل شد.

حضرت آیت الله خامنهای «انرژی صلحآمیز هستهای» را از دیگر نیازهای اساسی آینده خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشمن بر روی موضوع هستهای ایران و اعمال تحریمهای ظالمانه با وجود آنها از استفاده از صلحآمیز ما و بیان حرفهای مهم مانند فاصله نزدیک ایران تا سلاح اتمی. ج جلوگیری از پیشرفت کشور برای رفع نیاز آینده ایران است.
آنها در بیان اینکه کوتاهی و غفلت از آن باعث ایجاد مشکلاتی در سالهای بعد شد، به نمونه هایی از برجام اشاره کردند و گفتند: در قضایای برجام در سالهای 94 و 95 ایراد و اعتراض بنده این بود که نکاتی باید در برجام رعایت می شود تا مشکلات بعدی. تمام اطلاعات و اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.

آنها در ادامه، فعالیت های پر تعداد انجام شده در چهار دهه گذشته را بسیار ثمربخش و بر روی استمرار انقلاب دانستند و گفتند: نباید مشکلات نقد بر انبوه پیشرفت های بزرگ غبار بنشاند.

انقلاب با اشاره به پیشرفت حیرت آور علمی در مراکز مختلف و اذعان جهانی به سرعت علمی ایران چندین برابر جهانی رشد یافته است. نمیدونم چیکار کنم و باهاش ​​چیکار کنم

آنها با اشاره به مراکز جهانی درباره بهبود شاخص های اقتصادی ایران پس از انقلاب گفتند: با وجود اینکه در زمینه مسائل اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و نابرخورداری طبقات ضعیف همیشه انتقاد دارم، اما حتی در اقتصاد نیز به گزارش مراکز اقتصادی. معروف دنیا، پیشرفتهای بزرگی ایجاد شده است، در حالی که در خودکفایی بسیایشاعتماد به تولیدکننده داخلی پیشرفتهای مهای داشتیم.

الله الله خامنهای ساختند: رسانه ملی در انعکاس بزرگی تولید تکلیف دارد که حضرت آیت آنچنان که باید و شاید به آن عمل نمی شود و این کار باید انجام شود.

انقلاب اسلامی اعلام کردند: همه فعالان در تدوام انقلاب در این 43 سال کمک کردند که از غفلتها، کمکاریها و سوء استفاده ها نیز وجود دارد که اگر نبود، وضعیت کشور بهتر بود.

آنها دلیل این حجم از دشمنی ها علیه انقلاب را «زنده و زاینده بودن انقلاب» می خوانند و می افزایند: زنده بودن انقلاب یعنی دلبستگی عموم مردم و نسل های جدید به آرمان های انقلاب که اگر این دلبستگی و ایستادگی نبود، دشمن نیازی به این همه خباثت ندارد. بنظر دشمنی‌ها به دلیل پایداری و وفاداری ملت به هدفی است.

آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار نظر از افراد دلبستگی به انقلاب مبنی بر دور شدن انقلاب از رای مردم صادقانه و افزود: کسانی که زندگی و مشی اشرافی دارند یا دم از تسلیم در مقابل استکبار و آمریکا می‌زنند، نمی‌توانند مدعی پایبندی و دلبستگی به انقلاب باشند. شما می توانید این کار را انجام دهید، شما می توانید آن را با عجله انجام دهید، شما قادر خواهید بود آن را انجام دهید، و شما قادر خواهید بود آن را با عجله انجام دهید.

رهبر انقلاب، رهبر انقلاب و مقاومت افتخارآفرین ملت ایران را نه تنها باعث پیشرفت کشور می‌شود که دارای تأثیرات منطقه‌ای برشمردند و مهم هستند: مقاومت رو به رشد در منطقه، ابهت استکبار را در هم شکسته‌ها و زبان ملتها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این کار را انجام دهند. من نمی خواهم یک خارجی باشم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه یک سفارش مهمان به جوانان، مبنی بر اینکه دشمن کدام نقطه را هدف قرار داده و در نقطه مقابل آن، حرکت و عمل کنید.
آنها افزودند: دشمن امروز افکار عمومی به ویژه فکر و ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها دلار و با طراحیهای مختلف در اتاقهای فکرشان، نقاط مختلف ملت ایران و به ویژه جوانان را از مسیر انقلاب برگردانند.

انقلاب اسلامی «فشار اقتصادی» و «عملیات رسانه‌های» را دو ابزار اصلی استکبار برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند: دروغپردازی و تهمتزنی به ارکان انقلاب و مراکزی که در پیشرفت انقلابی دارند، شیوه‌هایی هستند که بهترین ها.

حضرت آیت الله خامنه ای، تهمت زنی به مجلس شورای بزرگوار، سپاه و شهید سردار سلیمانی را نمونه هایی از این لجناکنی ها خواندند و بررسی کردند: اگر از خشم مردم نمی رسیدند، به امام هم تهمت می زدند، اما جرأت این کار را ندارند.

ایشان با نظر جوانها و ملت ایران باید در مقابل تهمتزنی و دروغپردازی رسانه ها و همچنین فشار اقتصادی بایستند، گفتند: راه مقابله با فشار اقتصادی، جستجو درونی و خنثی کردن تحریمها است در کنار آن تلاش دیپلماسی نیز بسیار خوب است. ما زمان خوبی برای انجام آن داریم و زمان خوبی برای انجام آن داریم.

رهبر رهبر انقلاب: کار عمده در مقابله با فشار اقتصادی، خنثی کردن تحریمها از طریق تقویت تولید و تحرک اقتصادی است که در این زمینه حرکت دانشبنیانها بسیار مهم است.

آنها همچنین همگان بهویژه جوانان را به دعا، توسل و بهره مندی از برکات روز نیمه رجب فراخواندند و گفتند: ارتباط با خدا به زندگی، کشور و آینده انقلاب برکت میبخشد.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین آلهاشم نماینده، ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارشی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و انقلابی در استان و همچنین کمک به حل مسائل کلیدی کشور از بیان جمله بیان کرد و گفت: امروز آذربایجان. همزرتار از بههیشه نماناد عطاداد علمها، همبستی میلی، ایهرت ایرانی، آی شور انکلابی است.

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما