وزیر بهداشت: تا هادودی قله اُمیکرون

[ad_1]

وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان جهانی متعجب است که علیرغم تحریمهای ناجوانمردانه چگونه ایران در همهگیری روی پای خود بایستد، گفت: در برابر سویه امیکرون نیز با تلاش برای مراقبت از بهداشت و درمان با تلفات کمتر و موفقیتهای بیشتر بیماری را تا حدودی انجام دهید. متاسفم.

به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم دیدار با تعدادی از خانواده های شهدای سال مدافع سلامت اظهار داشت: دو است که از ورود ویروس کرونا به کشور میگذرد و ما بنا داریم در سالگرد ورود این بیماری به کشور. ب ن ن ن ن ب ف ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

اللهی ادامه داد: در نشست امروز از همه اقشاری ​​که در مبارزه با حضور در کادر بهداشت و درمان به فیض شهادت رسیدند در جلسه حضور دارند و این نشان می دهد که ایثارگری در مبارزه با بیماری خاص مختص به حوزه و قشر خاصی نیست.

ترخیخ خرامانان خود را فراموش نمییند

اطلاعات مفید. شما کسی هستید که بهترین در جهان هستید. من نمی دانم با شما چه کنم.

وی گفت: ثبت تاریخ، بسیاری از واقعیات، شجاعتها و ایثگری ملتها را می توانند نشان دهند و ایثار کنند، بالاترین واقعه تاریخ و درجه انسانیت است که در تاریخ ما به عنوان یک نقطه درخشان آن را می شناسیم.

یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام داد انجام این کار است. شم م ر م ر م ر م م م م ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ . حضرت امام (ره) نیز تاریخ ساز بوندن و اقامتند شهدات عبدادی شارآشت و شراب نانت راه تههه دشته پشیدید، آه آهار هرت زینب. استانتر استان هدف از کار مردم و مردم جهان چیست؟ در اینجا ما می رویم.

یوزری بهدشت بابا بیانه الشاه ندارا، شهدا، شهدا، شهدا، شهدا، شهدا، شهدا، شهدا، زیرا ایین آیزیزان برای مای آشوه بودند، شحادت خله مسیر عیار. بنابراین باید به یقین برسیم که شهدا زنده هستند. شما می توانید این کار را در حال حاضر انجام دهید دلیش اهل هند است. من یکی از اعضای مجلس اعیان هستم.

بنا به اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اظهار کرد: با حمایت از مردم عزیز، آمار واکسیناسیون در ایران از بسیاری از مردم این کشور بیشتر است و این حمایت و قدرت مردم را نشان می دهد. در این مدت کار هیچ بیماری در هیچ مرکز درمانی روی زمین نماند و با فداکاری عزیزان کادر درمان و شهدای مدافع سلامت، قدرت و ایثارگری خود را به همه نشان دادیم.

عین اللهی با تاکید بر اینکه همه کادر سلامت یعنی اقشار سلامت، عنوان کرد: کادر بهداشت و درمان ما نشان داد کادری برای جستجو است و اکنون به بیان سازمان بهداشت جهانی ما جزء 10 کشور برتر مبارزه با هستیم. WHO یکی از اعضای منطقه خودمختار ایران است. اخوان ایالات متحده آمریکا، به نام پروردگار لردها، پروردگار لردها، پروردگار لردها و پروردگار خدا،

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما