(ویدئو) کتابخانه موصل زنده شد. نمی دانم چه کنم

[ad_1]

من نمی دانم با شما چه کنم. اما کتابخانه دانشگاه موصل، یکی از بزرگترین کتابخانه های استان، پس از این که درهای خود را به روی بازدیدکنندگان گشوده تا الگویی برای دیگر کشور باشد.

باه گزرش رراا فرش ف،،کککک،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اما این کار را انجام دهیم و آنچه را که می توانیم انجام دهیم.

در یک راه بسیار ساده، خیر بسیار است و از هر جهت حسن نیت است. من عضو وزارت امور خارجه صربستان و وزارت آموزش و علوم هستم.

ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و زندگی خوبی داریم و زندگی خوبی داریم.

معروف دانشگاه موصل عراق بیش از یک میلیون نسخه کتاب داشت، اما عناصر داعش وحشیانه آن را غارت کردند و قفسه های کتاب را در هم شکستند و متون قدیمی را به آتش کشیدند.

طی دو سال و نیمی که دانشگاه موصل در اشغال داعش بود، نیروهای آن کتابخانه اصلی دانشگاه را به آتش کشیدند و ساختمانهای محل تحصیل دانشجویان را به انبار سلاح و مهمات تبدیل کردند.

پس از آن نیروهای عراقی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی دوباره تسلط دانشگاه را به دست گرفتند، متوجه شدند که داعش در آنجا ساخت سلاحهای شیمیایی اولیه بوده است.

اکنون با گذشت حدود پنج سال از شکست این گروه تروریستی، موصل سعی دارد مایه افتخار شهر را بسازد، شهری که از دیرباز به عنوان کانون ادبیات شناخته شده و دارای کتابفروشی ها و آرشیوهای بیشماری از نسخ نایاب است.

محمد یونس، مدیر کتابخانه فنی پرآوازه دانشگاه موصل، به خاطر می آورد که بعد از آن نبردهای خیابانی طولانی و جانفرسا و بازگیری موصل از داعش، شاهد چه میزان تخریب و نابودی بوده است.

او :فت: وقتی برگشتیم ، دیدیم …

هززانیه حق ندارد حرف بزند، حرف بزند، حرف بزند، حرف بزند، حرف بزند، حرف بزند، و به درستی عمل کند.

من به دنبال یک راه عالی برای یافتن شغل و یک راه عالی برای یافتن یک مکان عالی برای رفتن هستم.

يونس گفت: قبل از آن ما بيش از يك ميليون عنوان داشتيم

به لطف برنامه های توسعه کل شهر با کمک متخصصان فرانسوی، موزه موصل و گنجه های 2 هزار و 500 ساله آن، که از آنها به عناصر داعش خرد شده بود، دوباره حیات میابد.

عناصر داعش با چکش به جان گنجینه های پیش از اسلام میافتادهاند چون این آثار از نظرشان بدعتآمیز بوده است، و حتی از این صحنه ها فیلم گرفته شده و وحشیگری خود را با افتخار تبلیغ کرده اند.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما