کارگردان: متخصصان ایرانی نیژنی نووگورود

[ad_1]

رئیس جمهور با تاکید بر اقتصادی، هم و هم در شرکت بزرگ رونق تولید، افزایش تولید و اشتغال اظهار داشت: پیام اجرای 48 پروژه در کشور، پویایی، امید، مقاومت، اعتماد به نفس و اعتماد به تولید کنندگان داخلی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در آئین «آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ کشور» با اشاره به هدف گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: رشد اقتصادی به عنوان یک نیاز، گروه نیازمند. و من به شما کمک خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد.

جمهوری با پرسش که کدام یک می تواند پیشران اقتصادی در کشور باشد، این نظر کرد: بی تردید نگاه به درون ایجاب می کند که باید به دستان با کفایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی که امتحان موفقیت آمیزی پسند باشد، اعتماد داشته باشم.

رئیسی با اشاره به همگرایی، همکاری، همراهی و هماندیشی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» اظهار داشت: جستجو و همکاری با این گروه در مدت کوتاه 110 روزه، ممکن است پیش رو را بگذارد، مجوزهای لازم را به دست آورد و برای حرکت جهادی در ایجاد شود. دو و میدانی و حمایت ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا.

رئیس جمهور گفت: مهمتر از اجرای 48 پروژه بزرگ در 13 استان و 27 شهرستان، همگرایی و همافزایی شرکت های بزرگ اقتصادی کشور است و امروز به عنوان یک تجربه موفق پیش روی همه فعالان اقتصادی برای اجرای طرح های بزرگ قرار دارد.

پویایی پویایی، امید، رئیس جمهور، اعتماد به نفس و اعتماد به خلاق کارآفرین و تولید کننده داخلی را مهمترین پیام حرکت گروه پیشرانان پیشرفت و بیان کرد: این پیام باید به همه کسانی که یاس و نامیدی دارند، می شوند و می کنند که کشورمان را. او یک مرد است، یک مرد، یک مرد، و یک مرد از بسیاری چیزها.

جمهوری بیان کرد: یکی از راه های مهم دور زدن و خنثی کردن تحریم ها، چنین ماندگاری است و بنای دولت هم این است که برای خنثی سازی تحریم ها، فعالیت ها و تلاش روزافزون را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس‌های تولیدکننده تاکید کرد: بدون تردید اگر شرکت بزرگ، بانک‌ها، بخش خصوصی، و کارآفرینان فعال می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در بخش‌های مختلف انجام داده و مشکل و مشکل در کشور را بررسی کنند.

جمهوری نقش دولت در فعالیت های اقتصادی را «هدایت، حمایت و نظارت» برشمرد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی یقین داشته باشند که دولت در این زمینه از فعالیت ها حمایت کنند.

رئیس جمهور ریاست جمهوری کرد: اقدام گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» پیامی به ایرانیان خارج از کشور و سایر سرمایه گذاران دارای خصوصیاتی است که با مشاهده تضیمن سود و افزایش بهره برداری و امنیت سرمایه گذاری در این حوزه می شوند.
رئیسی گفت: ممکن است دولت کمک ها و مساعدت هایی را در زمینه مردم داشته باشد، اما بی تردید اقتصاد کشور را نمی توان برای این گونه کمک های موقتی کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی تولید می شود. نمی دانم چه کنم.

جمهوری با مشخص کردن فضای فعال در فضای کسب و کار برای فعالیت های اقتصادی اظهار داشت: وزارتخانه ها و دستگاه های اداری لازم است که فعالیت های اقتصادی را برای فعالان این حوزه فعال کنند و مجوزهای لازم را به سرعت صادر کنند.

جستجوی نتایج زیرنویس فیلم برای لولت چچچ…………………… با فوچچی:

رئیسی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در رشد و توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: اساس تشکیل صندوق توسعه ملی برای پیشرفت کشور بوده و در این زمینه نقش آفرینی خواهد کرد.

جمهوری همچنین بر اساس نقشه جامع صنعت کشور تاکید کرد و گفت: دولت از ابتدا این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تاکید بر رهبر معظم انقلاب این سند هر چه زودتر نهایی خواهد شد.

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما