خبر متواتر مورد قبول و استناد عموم علمای اسلام است، ولی دربارۀ خبر واحد از دیرباز نظرات مختلفی بوده و هست. در این فروشگاه نیز شما میتوانید لیستی از گوشیهای تلفن همراه روز دنیا را مشاهده، دربارهی آنها بخوانید، با کارشناسان آلدیجیتال مشورت کنید و با آسایش خیال دستگاه مورد نظر خود را خریداری کنید. دانشگاه جلال بایار بخشی از فضای خود را به یک مرکز فرهنگی بزرگ به نام سلیمان دمیرل اختصاص داده است. هادی ندیمی: از آبان ۶۳

تماس با ما