[ad_1] فرارو- مطالعات مربوط به مرگ سالاست هه به تور امالاً آمار مغزی یک فرد در مرگ را برای اولین بار با جزئیات کامل ثبت کرد که نشان می دهد احتمالا مغز ما در پایان زندگی، خاطرات گذشته ما را به سرعت برایمان می کند. “دوست داری؟” در وهله اول می توانید این کار را انجام دهید. همچنین اگر با چنین شخصیتهایی در مورد چنین افرادی شنیده باشید، تجربیات شگفت انگیز این افراد را مشاهده کنید، مشاهده نور، احساس آرامش

تماس با ما