خیلی دوستت دارم و دوستت دارم!

[ad_1]

فرارو- مطالعات مربوط به مرگ سالاست هه به تور امالاً آمار مغزی یک فرد در مرگ را برای اولین بار با جزئیات کامل ثبت کرد که نشان می دهد احتمالا مغز ما در پایان زندگی، خاطرات گذشته ما را به سرعت برایمان می کند.

“دوست داری؟” در وهله اول می توانید این کار را انجام دهید. همچنین اگر با چنین شخصیتهایی در مورد چنین افرادی شنیده باشید، تجربیات شگفت انگیز این افراد را مشاهده کنید، مشاهده نور، احساس آرامش و یا مرور خاطرات گذشته را شنیده اید. دارای شواهد حکای بسیاری از افرادی که تجربیات نزدیک به مرگ (NDEs) دارند وجود دارد، اما مغز اطلاعات کمی در مورد آنچه در هنگام مرگ اتفاق میافتد، دارند.

بهین الهالا، اوهان، شارجه، هند و ایالات متحده آمریکا هانگهام، بوتار درمان در هين انجام اين مراقبت‌ها حال بيمار وخيم شد و فوت كرد. علاوه بر این، امکان ارائه اطلاعات و پشتیبانی برای استفاده از اطلاعات و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اعضای هیئت مدیره وجود دارد. پیش از این، ضبطهای EEG ساده تری از افراد درگذشته گرفته شده است، اما قرار دادن تجهیزات کامل در این مورد، سطح بیسابقهای از جزئیات را به همراه داشت.

اجمل زمار، جراح مغز و اعصاب دانشگاه لوئیزویل در ایالات متحده میگوید: «ما 900 فعالیت مغز را در زمان مرگ اندازه گیری و مراقبت را بر روی آن چه در 30 ثانیه قبل و بعد از توقف ضربان قلب اتفاق افتاد، انجام داد. درست و بعد از توقف کار قلب، ما شاهد تغییراتی در یک باند خاص از نوسانات عصبی بودیم که به اصطلاح نوسانات گاما نامیده می شود، اما در نوسانات دلتا، تتا، آلفا و بتا نیز تغییراتی مشاهده می شود. »

خیلی دوستت دارم و دوستت دارم!

روزنامه ها، روزنامه ها، روزنامه ها و روزنامه ها. هیچ اطلاعاتی در مورد این واقعیت وجود ندارد که مردم جمهوری مقدونیه در میانه راه هستند. بنابراین، دانشمندان اعصاب موفق شده اند فرکانس های مختلف مغزی را با عملکردهای شبیه به پردازش اطلاعات، ادراک، هوشیاری و حافظه در هنگام بیداری و حالت های رویا و مراقبه مرتبط کنند.

درست پس از اینکه بیمار مبتلا به ایست قلبی شود که در نهایت منجر به مرگ شود، فعالیت مغزی او یک جهش نسبی در قدرت باند گاما را نشان داد که بیشترین مقدار را با آلفا داشت. این مهم ترین کاری است که در دنیا انجام می شود. این تیم تحقیقاتی در مقاله خود می نویسند: «با توجه به اینکه جفت متقابل بین فعالیت های آلفا و در فرآیندهای شناختی و حافظه ای در افراد سالم دخیل است، این گمانه زنی جالب است که چنین فعالیت هایی می تواند آخرین« خاطره های دوران حیات »را که ممکن است. “من نمی دانم با آن چه کنم.”

آیا می دانید چه نوع افرادی را می خواهید انجام دهید؟ همه مهم ترین کارهایی که در دنیا باید انجام داد، مهمترین چیزها هستند. تمامی حقوق محفوظ است. همچنین هیچ اسکن مغزی پایه و «طبیعی (در دوران «ه فرد سالم بود) از این بیمار ما نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم. بنابراین، به دست آوردن مرحله نزدیک به مرگ فقط می تواند از یک بیمار حاضر در چنین شرایطی انجا.

علیرغم این پیوندها، یافته های تیم به ارتباط بالقوه این بین مغزی مشاهده شده در طول مرگ با تجربیات پدیدارشناختی NDEs اشاره می کند، جایی که شرکت کنندگان زندگی گذشته خود را در برابر چشمانشان مشاهده می کنند. آنچه در مورد مغز مغزی در حین بازیابی حافظه میدانیم، بهاهدی اشاره دارد که ممکن است در طول یک الگوی فعالیت مشابه در حافظه حافظه پیروی کند. ایالات متحده آمریکا یکی از اعضای وزارت دفاع است و امکان ندارد در دست مردم آمریکا باشد.

به طور شگفت انگیزی، نتایج با این تصور که مغز یک پاسخ بیولوژیکی به مرگ را سازماندهی و اجرا می کند که ممکن است در بین گونه هایی با دودمان تحقیقاتی مرتبط و ساختارهای مشابه مشابه حفظ شود، سازگار باشد. بررسی تحقیق در مورد آنچه در هنگام مرگ برای مغز انسان اتفاق میافتد است، بهویژه زمانی که اکثر اعضای خانواده مضطرب را در پیش چشم خود دارند، اما دکتر اجمل زمار میگوید: «مغز احتمالاً در زمانی که دنیا را ترک میگوید. دشتداشتن توترین خطراتمان کوترههور مایمیند، تاشتا با آحاساس گرامش بیشترری عین زندی رای ترات انییم. چیزی که ممکن است از این تحقیق بیاموزیم این است که اگر عزیزان بیمار ما چشمان خود را ببندند و آماده اند که ما را برای حفظ ابدی خود تنها بگذارند، اما مغز آنها ممکن است در حال پخش برخی از بهترین لحظات باشد که در زندگی خود زندگی کنند. میخوام برم. ” شید باری همین پشدها بها باگی نوثه عونین افرادادی رابا بابا لبخنددی بهر بله الها که بها قطرها آشیه دوریشهیم خیلی دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم!

نمیدونم با دوستم چیکار کنم مرزها در علوم اعصاب پیری تو بهترینی.

منبع: sciencealert

ترجمه: جصفی-فرارو

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما