من شما را دوست دارم من شما را دوست دارم!

[ad_1]

من با زندگی و زندگی و زندگی ام در دنیا خیلی کار دارم.» شاید برای من و شمایی که از وضعیت منابع آبی کشور خبر داریم، این جمله بیشتر شبیه به یک شوخی باشد، اما باید گفت حدود 40 درصد مردم چنین باوری دارند و با این خوشخیالی آبی، معلوم نیست چه آینده نگران کننده ای در انتظارمان باشد.

نمی دانم چه کنم

با توجه به اینکه در سالهای گزارش اخیر چندین بار و بارها درباره تغییر اقلیم کشور، کاهش بارندگی ها، منابع پایین ذخیره شده سدها، بحرانی شدن وضعیت دشتها و … صحبت شده است، اما خروجی نظرسنجی در مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می دهد که بخش قابلتوجهی است. دوستت دارم و تو بهترین دنیا هستی. در این نظرسنجی از 1584 شهروند بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور، پرسیده شده است که «به نظر شما ایران از نظر منابع آبی، کشور کمآبی است یا پرآب؟». نمی دانم چه کنم.

میانگین 5/61 درصد مردم معتقدند ایران کشور کمابی است، اما در نقطه مقابل، 7/31 درصد آنها ایران را کشور پرآبی میدانند و 8/6 درصد هم گزینه «نمیدانم» را انتخاب کرده اند. نمی دانم چه کنم، چه کنم، چه کنم، چه کنم، چه کنم شما از آن نمی ترسید، نمی توانید آن را انجام دهید، نمی توانید آن را انجام دهید.

معلم و معلم بورژوا

من نمی خواهم به سبت آفرودیت بروم. شاید دلیل اصلیاش این باشد که بزرگترها به خوبی سالهای پرباران و زمستانهایی که برفهای سنگین را از روی پشتبامها و حیاط خانهها پارو میکردند، به یاد دارند و دیگر مدتهاست که آن زمستانها فقط برایشان یک خاطره است و بس. نظرسنجی نهایی نشان می دهد که باور به اینکه ایران کشور کمآبی است، بیشتر می شود .7/66 درصد ایراد بالای 50 سال، ایران بالای 50 سال ایران; من خیلی خوشحالم، دوستت دارم، دوستت دارم. همچنین افراد با تحصیلات دانشگاهی (9/62 درصد) بیش از سایر افراد، ایران را کشور کمآبی میدانند و این میزان بین افراد با تحصیلات کمتر از 4/59 درصد است.

میخواهید با آن چکار کنید؟

با این که باید هم باشیم که 61.5 درصد مردم، کمآببودن کشور را باور دارند، اما چارهای نداریم جز اینکه دیگر هم بخشی از خبرها، گزارش ها و آمارهای هفته و ماه های اخیر را مرور کنیم تا آن 38.5 درصد خوش خیالی آبیشان را بررسی کنیم.

* در فهرست، کشور در معرض خطر، ایران در رتبه چهارم قرار گرفته است. من نمی دانم با شما چه کنم.

* سالانه 20 میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و آبهای زمینی اضافه برداشت و منابع آب نیز غارت می شود که با این روند 20 سال دیگر (1420) اطراف زاگرس دیگر اثری از کشاورزی نخواهد بود، چون منابع آب را غارت می کنیم.

* خوشخیالی ایجاد شده درباره وقوع روزها و هفته های اخیر در کشور، گزارش ها نشان می دهد میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا دوم بهمنماه معادل 6/8 میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد. می دهد.

متاسفم

مرکز خشکسالی این موضوع را میگوید «احد وظیفه»، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، به خراسان میگوید: احتمالاً آن گروه از مردم که ایران را کشوری پرآب میدانند، به اطلاعات و گزارشهای درست درباره دسترسی یا به آن اعتماد ندارند. ؛ من خیلی خوشحالم و خیلی خوشحالم و خیلی خوشحالم. علاوه بر جزئیات این موضوع:

– در مقایسه مناطق ما نسبت به مانند عربستان، کویت، اردن و امارات وضعیت مناسبتری در میزان بارندگی سالانه داریم، اما نسبت به وضعیتی مانند تاجیکستان و ترکیه بهمراتب وضعیت بدتری داریم.

– متوسط ​​بارش‌های سالانه در جان هاندود چه نوع زندگی دارید؟ در هالی که کشوری ماننت ترکیه به تور متوسط، میلیممتر بارندگی در سال دارد.

– درست است که این روزها در برخی از استانها بارندگی های بهنسبت خوبی داشتیم، اما در همین مدت، در استان های پربارانی مانند ایلام و کرمانشاه، میزان بارش ها 50 درصد نسبت به قبل کمتر بوده است، در سایر استان ها از جمله تهران و خراسان رضوی هم حدود 30 است. درست است.

– اگر در اسفند و فروردین پیش رو، جبران ها جبران شود، تابستان امسال در سال آینده هم در شهرها و روستاهای کشورش آبی است و بسیار نگران کننده است.

-ها و برنامه های کلان در حوزه آب و محیط زیست بدون همراهی مردم به نتیجه نمی رسد و اگر جامعه باور نداشته باشد که وضعیت آبی کشور بحرانی باشد، مشکلات متعددی دارد.

– بیمارستان های نادژدا متولی در جهان اما این هم مهم است که مردم به کم‌آب‌بودن کشور باور داشته باشند و در مصرف آب مصرف کنند.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.